Patiëntenverenigingen

Hieronder staan de adressen van de patiëntenverenigingen van de ziekten die ik heb. Ik ben niet van alle verenigingen lid. Ik heb gekeken waar ik het meeste aan heb.

  • Bijniervereniging NVACP onder andere voor Addison: NVACP
  • Schildklier Organisatie Nederland onder andere voor Hashimoto en Syndroom van Schmidt (PAIS 2): SON
  • Patiëntenvereniging Gynaecologie Nederland onder andere voor POF: PGN