Polyglandulair auto-immuunsyndroom type 2 (PAIS II, Syndroom van Schmidt)

Polyglandulair betekent dat er meerdere hormoonklieren bij betrokken zijn. Auto-immuun betekent dat het eigen lichaam de hormoonklieren beschadigt. Dat komt omdat het afweersysteem antistoffen aanmaakt tegen deze hormoonklieren. Bij mij zijn drie hormoonklieren aangevallen de schildklier, de eierstokken en de bijnieren.
Binnen PAIS zijn er verschillende types, type 1, 2 en 3. Ik heb type 2. Dit is het meest voorkomende type en wordt ook het syndroom van Schmidt genoemd. Het komt vaker voor bij vrouwen en ontstaat vaak tussen de dertig en veertig jaar. Naast de auto-immuunziekten die ik nu al heb kunnen er nog andere auto-immuunziekten voorkomen bij PAIS. Er is een hele lijst van mogelijkheden die ik er niet bij hoop te krijgen.

Over auto-immuunziekten is helaas nog weinig bekend. En nog minder over PAIS. Wel is duidelijk dat genen een belangrijke rol spelen, in combinatie met invloeden van buitenaf. Afwijkingen in een of meer genen maken iemand vatbaarder voor de aandoening.

PAIS komt in bepaalde families voor. Maar sommige familieleden ontwikkelen de ene auto-immuunziekte, andere familieleden de andere en weer anderen worden helemaal niet ziek. Er moeten dus meer oorzaken zijn. Dit hangt waarschijnlijk af van de mate waarop het afweersysteem reageert op prikkels of triggers zoals ik het noem.

Informatie over patiëntenvereniging staat onder contact & links.